اعضای هیئت مدیره

پرینت
     

نام و نام خانوادگی : سید صابر حسینی شیراز
سوابق تحصیلی :کارشناس ارشد مهندسی پلیمر
پایان نامه : ساخت کوپلیمر اتیلن - پروپیلن به عنوان ارتقاء دهنده شاخص ویسکوزیته در روغن موتور ( Viscosity Index Improver )

سوابق کاری و پژوهشی

مدیر عامل  
سید محمد امین شیخ الاسلامی
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران
سوابق اجرایی و مشاوره ای
هیئت مدیره
رییس هیئت مدیره
 
نام و نام خانوادگی : ایلناز شیخ الاسلامی
آدرس پست الکترونیکی :
سوابق تحصیلی :کارشناس مهندسی کشاورزی
 
عضو هیئت مدیره  

 

 

تصاویری از پروژه ها

005.jpg 001.jpg 006.jpg 002.jpg 008.jpg 004.jpg 003.jpg
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by