ارزش ها

پرینت
- احترام به مردم، ارزش ها و قوانین ایشان
- رعایت اخلاق حرفه ای و وفاداری به تمام تعهدات
- اصرار در کیفیت، بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست
- ترویج توسعه پایدار
- گرامی داشتن خلاقیت و نوآوری
- ارتقا مستمر مدیریت و تکنولوژی
- پیشبرد ارتباطات به صورت برد- برد
- کمک به بهتر کردن کیفیت زندگی
 

تصاویری از پروژه ها

005.jpg 001.jpg 006.jpg 002.jpg 008.jpg 004.jpg 003.jpg
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by