نفت – گاز – پتروشیمی

پرینت

می دانیم که نیاز جهان به انرژی روز به روز زیادتر می شود و سوختهای فسیلی همچنان منبع اصلی تامین انرژی جهان می باشند. در این میان نفت و گاز به عنوان دو محصول استراتژیک از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. دانستن این موضوع موقعیت کشورهای خاورمیانه را که عظیم ترین منابع نفت و گاز جهان را دارند در زمینه انرژی روشن می نماید. با توجه به مزیتهای بومی نفسا به عنوان یک شرکت ایرانی و آگاهی از اینکه این ذخایر سرمایه های مشا بین نسلی می باشند و حفظ این منابع و استفاده بهینه از آنها در کنار حفظ محیط زیست امری لازم است، نفسا بر آن است تا نیازهای مردم را در زمینه های نفت و گاز تامین نماید.

 - تولید انواع فراورده های نفت، گاز، پتروشیمی
- تولید انواع فراورده های روانکاری شامل انواع روغن موتور و روغن های صنعتی
- مدیریت و فراورش پسماندهای نفتی
- خطوط لوله
- تجهیز، تهیه و نصب تسهیلات سرچاهی
- ایستگاه های تقلیل و تقویت فشار نفت و گاز
- تهیه، ساخت و نصب تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی
- ساخت مخازن نفتی و مخازن تحت فشار
- صنایع نفت و گاز فراساحل

 
 
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by