معرفی هیئت مدیره

پرینت
 سید محمد امین شیخ الاسلامی
آدرس پست الکترونیکی:
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران
سوابق مشاوره ای:
1- همکار طراح و محاسب پل روگذر ابوریحان تبریز
2- همکار طراح و محاسب پل عابر گذر خیابان منجم تبریز
3- محاسبه پارکینگ طبقاتی واقع در شهرک اندیشه تبریز به مساحت  m22000
4- محاسبه ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به مساحت  m24500
5- همکار طراح و محاسب سالنهای صنعتی کارخانه تولید MDF شرکت وزین چوب آذربایجان به مساحت  m2 12000
6- همکار طراح و محاسب کارخانه تولید گچ شرکت صنایع گچ شهریار به مساحت  m2 2500
7- همکار طراح و محاسب پل ولیعصر آذر شهر
8- همکار طراح و محاسب پل حاج کاظم آذرشهر
9- همکار طراح و محاسب سالن ورزشی منطقه چهار شهرداری تبریز
10- همکار طراح و محاسب پل دانشگاه تبریز
11- محاسبه و نظارت سایر ساختمانهای مسکونی در سطح شهر تبریز

سوابق اجرایی:
1- رییس کارگاه پروژه ساخت و نصب سالنهای کارخانه تولید MDF شرکت وزین چوب آذربایجان
2- رییس کارگاه پروژه ساخت و نصب سالنهای کارخانه تولید گچ شرکت صنایع گچ شهریار
3- رییس کارگاه پروژه پل معلق عابر پیاده سبلان شادی مشکین شهر با طولانی ترین دهانه (m345) در جهان
4- ساخت واحدهای مسکونی در سطح شهر تبریز

  ایلناز شیخ الاسلامی
آدرس پست الکترونیکی :
سوابق تحصیلی :کارشناس مهندسی کشاورزی

 

 

تصاویری از پروژه ها

005.jpg 001.jpg 006.jpg 002.jpg 008.jpg 004.jpg 003.jpg
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by